Спасителен център за диви животни Зоопарк Варна

Ние смятаме, че втори шанс е нещо, което всеки заслужава. Затова Спасителният център на Зоопарк Варна работи неуморно за спасението на всяко попаднало при нас диво животно. Всички излекувани и успешно рехабилитирани биват освободени обратно в естествените си хабитати, а на онези с трайни увреждания се радваме да предложим кътче спокойствие в нашия зоопарк.

Спасителният център рехабилитира болни, пострадали и осиротели диви животни от защитени видове. Използвайки различни методи на образователен подход, ние апелираме върху защитата и опазването на родната природа и съхранението на деликатните ни екосистеми.

ЖИВОТНИ В БЕДА

Какво да направим, когато намерим животно в беда?

Преди да се предприемат действия, вариантите да потърсите помощ или съвет, при намирането на бедстващо животно, са няколко.

Ако става въпрос за ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, включени в Приложение №3 и №4 на Закона за биологично разнообразие: пойни птици, таралежи, язовци, сънливци, хищни птици, бързолети, всички видове влечуги, чапли, щъркели, пеликани и др. В тези случаи трябва да се обърнете към съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) или Изпълнителна агенция по горите(ИАГ) на територията, на която се намирате. Експерти от РИОСВ ще преценят състоянието на животното и в случай, че може да оцелее без намеса, то се оставя на място, в противен случай се обръщате към Спасителен център за лечение и отглеждане.

Ако става въпрос за ЛОВНИ ОБЕКТИ, каквито могат да са сърни, елени, лисици, чакали и др., се обръщате към компетентния орган: Регионална дирекция по горите(РДГ) на територията, на която се намирате. Преди да предприемете действие, уверете се дали животното, което сте намерили, реално е в беда- има видими физически увреждания или се намира в условия, които застрашават живота му.

Как да постъпим, когато намерим новоизлюпена или млада птица

Често, когато намерите млада птица извън гнездото и, не означава, че тя е в беда, тъй като при птиците има два вида потомство:

Пойни птици: кос, зеленика, синигери, щиглец- пиленцата се излюпват голи и безпомощни. Не могат сами да си набавят храната и до напускане на гнездото разчитат изцяло на своите родители. Вранови птици и сови - чухал, бухал, горска ушата сова, забулена сова. При тези видове малките напускат гнездото рано, а възрастните ги хранят от клоните на дървото. Когато става въпрос за оказване на помощ на бебета птици, не винаги се касае за бедстващ вид. Консултирайте се със съответния компетентен орган за съвет преди да предприемете действие, освен ако не се изисква спешна реакция.

Ако намерите:

Малко на пойна птица- потърсете гнездото в клоните на най-близките заобикалящи ви дървета, храсти или дори постройки. Ако го откриете и е достъпно за вас, върнете малкото в него. Малко на вранова птица или малко на сова- качете го на висок клон на някое близко дърво, в района където сте я намерили. Малко на лястовица- намерете което и да е гнездо близо до вас, на която и да е лястовица от същия вид и върнете малкото там. Бързолет - ако птицата няма видими наранявания, вдигнете я и я поставете на вертикална повърхност. Прилеп на земята- в случай, че намерите прилеп през деня- приберете го на тихо и тъмно място(най-добре кутия) и го освободете привечер, като го оставите високо, на вертикална повърхност(тераса, друга сграда). Прилепите, както бързолетите, са скални видове и не могат да излетят от хоризонтална повърхност. Малко на щъркел. Ако гнездото е на електрически стълб трябва да се обърнете към местното електроразпределително дружество чрез кмета на населеното място, за да бъде върнато обратно в гнездото при родителите му. Тук се касае за щъркели в ПУХОВО ОПЕРЕНИЕ, за тези, които са полуоперени пораснали малки това не важи, тъй като е възможно останалите щъркелчета да паднат от гнездото, поради стреса при подхождането ви към гнездото. В този случай потърсете спасителен център.

Как да постъпим, ако намерим малко на бозайник?

Ако малките позволяват да бъдат хванати, най-често те са още съвсем невръстни. В такъв случай опитайте се да намерите гнездото или хралупата, откъдето е малкото и го върнете там. Ако е достатъчно пораснало, но успеете да го заловите, най-добре го поставете на безопасно място. Ако намерите диво сърне, лисиче или зайче в гората или на полето не го вземайте или пипате - то не е изоставено. Неговият родител е наоколо и ще се върне за него.

Как да постъпим, ако намерим сухоземна костенурка?

Ако сте я намерили на оживено място или автомобилен път- преместете я на безопасно разстояние от него, в посоката, в която се е насочила. Тези животни са защитен вид и отглеждането им в домашни условия е противозаконно. Малките костенурки са също толкова способни да оцелеят сами, колкото възрастните, дори и да изглеждат по-уязвими. Ако сте я намерили в частна собственост, населено място или тя има видими наранявания по себе си- СИГНАЛИЗИРАЙТЕ компетентните органи. Ако намерите яйца на костенурка- сложете ги в кутия, с малко пръст от мястото, на което сте я намерили, без да ги въртите.

Как да постъпим, ако намерим малко на селскостопански животни?

Редно е да се обърнете към компетентните органи, в случая Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия се намирате.

Как да постъпим, ако намерим куче или котка?

Можете да се обърнете към общинския приют, общината или неправителствени организации в региона, чиято дейност е насочена към тези животни.

АКО СЕ НАЛОЖИ ДА ПРИБЕРЕТЕ РАНЕНО ДИВО ЖИВОТНО

Следете своята безопасност- ползвайте ръкавици и подръчни материали.

Приберете животното на тихо и спокойно място в картонена кутия, постлана с вестници или парцали, с достъп на въздух.

Ако животното е още голо, няма козина или пух, поставете го в кутия, а в нея сложете топла бутилка вода, увита в парцал, за да няма пряк достъп животното до нея и да не се изгори. Сменяйте бутилката периодично. НЕЗАБАВНО сигнализирайте съответните компетентни органи.

Отглеждането на диви животни е трудна и времеемка задача, изискваща специфични познания за индивидуалните нужди на всеки вид животно.

Грижа за всяко пострадало диво животно трябва да полага единствено обучен и лицензиран специалист. Ние сме тук, за да помогнем на тези в беда и да им дадем втори шанс, нека заедно да го постигнем!

Контакти

 • Ветеринарен лекар ОП “Зоопарк – СЦ“ – д-р Михаил Василев
 • Уредник зооколекция ОП “Зоопарк – СЦ“ – инж. Нора Люцканова
 • РИОСВ-Варна
 • Зелен телефон - 0884 290 634
 • Стационарен - 052 678 848
 • Регионална дирекция по горите - 0877 705 112
 • Зелените телефони на тези институции можете да получите от операторите на телефон - 112
 • ОДБХ Варна - +359 /52/ 655 - 801
 • Общински приют за безстопанствени кучета - ГР.Варна - +359 52 820 603

Зоопарк Варна

гр. Варна, м-ст „Салтанат“ № 5
 • телефон: 052/820 613; 0884 095 506
 • e-mail: info@varna-zoo.com

 • д-р Михаил Василев – Ветеринарен лекар: /088 409 5062/
 • Георги Тодоров – Зооинженер: /088 264 0804/
 • инж. Нора Люцканова – Уредник зооколекция: /088 409 5538/