ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА

На 16.06.2021 г. със съдействието на ръководството на Природен парк  „Златни Пясъци“ успяхме да освободим Малък креслив орел и Обикновен осояд на територията на парка. Малкият креслив орел постъпи в Спасителният център на Зоопарк-Варна със съмнения на интоксикация с отрова, а осояда се беше блъснал в стъкло на хотел. След като бяха доведени при нас, двете птици прекараха двуседмичен курс на лечение и след като възстановиха своите сили, те бяха успешно освободени. Това са редки и потайни птици, и двете защитени от Закона за биологичното разнообразие, включени в Конвенцията по международна търговия със застрашени видове – CITES, както и в Червената книга на България.
Спасителният център на Зоопарк-Варна има за цел да помогне на пострадалите и изпаднали в беда диви животни. Когато приемем пациент, ние започваме да полагаме всекидневни грижи за него. Това, което ни кара да вървим напред, е желанието да видим това животно отново в природата, отново в естествената му среда. Освобождаването на вече здрави животни и възможността да ги видим отново в естествената им среда вдъхва смисъл в нашата работа.