ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА

Как да осиновя животно?

Думата „осиновяване“ при нас придобива нов смисъл. Не се налага да полагате грижи за дадени животни от колекцията на зоопарка в дома си, а чрез месечна финансова издръжка да допринесете за подобряване на условията им на живот. Осиновител може да бъде всяко физическо или юридическо лице като при желание от страна на осиновителя е възможно поставянето на рекламна табелка пред помещението на осиновеното животно.

За да осиновите животно е необходимо да погледнете списъка с животни за осиновяване. След това подписвате договор за дарение/осиновяване. Договорът може да бъде сключен за минимален срок от 1 месец и максимален за 2 години.

Каква е Вашата полза?

Удовлетворение и фактът, че по този начин ще помогнете на избрания от вас вид и опазването на природата. Вашият пример може да бъде последван от други хора и малката помощ да стане голяма.

За благодарност от наша страна ще получите специално създадена за случая грамота!