ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА

Зоопарк Варна отбеляза Деня на биологичното разнообразие с организирана разходка на посетителите и запознаване с животинското разнообразие. В зоопаркa се отглеждат редица защитени видове: скален орел, белоопашат и обикновен мишелов, бухал, бял щъркел, поен и черен лебед, червен ангъч, розов и къдроглав пеликан, европейски муфлон.

България се нарежда на едно от първите места в Европа по своето биоразнообразие. Този факт е повлиян от разнообразието на климат, хидрология, геология и топография на страната ни. В България се срещат между 3 500 и 3 750 вида висши растения и повече от 500 низши растения и гъби. Фауната на страната се състои от 94 вида бозайници, 383 птици, 36 влечуги, 16 земноводни, 207 риби, около 27 000 насекоми и други безгръбначни.