ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА

За първи път в Зоопарк-Варна, естествено се излюпиха две патенца от вида Мандаринка. При тези птици изграждането на гнездо в естествени условия става най-често в дървесни хралупи на няколко метра от земята. Когато малките се излюпят и тръгнат след майката, те директно скачат от гнездото и тупват невредими на земята. След това майка им ги отвежда до близък водоем, в който ги отглежда.