ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА

IMG_7423В зоопарк Варна беше организиран благотворителен базар от екип доброволци от няколко клуба на БМЧК – Варна.

Проектът се казва „Фабрика за мечти“ и е спонсориран по програма „ВЕЛУКС“. Той стартира през март 2015 година с целева група учениците от четвъртите класове на ОУ „Иван Рилски“ в град Варна. Целта е да се създаде среда, благоприятстваща социалното развитие на деца от малцинства, стимулиране чувството им за отговорност и грижа чрез превръщането на света на флората и фауната в основна тематика на голяма част от дейностите.

Основните приоритети на доброволците са:

  1. Намаляване на социалната уязвимост на децата и младите хора;
  2. Повишаване на социалната интеграция на децата и млади хора в риск;
  3. Създаване на позитивна нагласа и традиция за благотворителност сред децата и младежите;
  4. Поощряване на таланта и творческите изяви на социално уязвими деца и млади хора.

Благотворителният базар в Зоопарка беше крайната цел на проекта.

„След разговор на тема благотворителност, учениците решиха да направят картички,оригами и фигурки, които да бъдат продадени от доброволците на БМЧК и дарени от името на четвъртокласниците за подобряване на живота на обитателите в Зоопарка“, заяви Лора Кожухарова – Координатор на проект „Фабрика за мечти“ БМЧК Варна.

Събраните чрез тази проява средства ще бъдат използвани за закупуване на аксесоари за гризачи и папагали. Местообитанията им ще бъдат обогатени с пясъчна баня за чинчила, обръчи и дървени стълбички за папагали, държачи за плодове и др.